Proclaimer & disclaimer


Deze proclaimer en disclaimer hebben betrekking op de gehele website en het forum van Sinterklaasportaal.nl.
Door het gebruiken van deze website, al dan niet als geregistreerd lid op het forum, gaat u akkoord met onderstaande.

Met 'deze website' wordt verwezen naar het geheel van wat Sinterklaasportaal.nl te bieden heeft.

Proclaimer

Sinterklaasportaal.nl is een informatieve website met een forum dat als doel heeft het creŽren van een plek op internet waar men informatie kan vinden over het Sinterklaasfeest, haar geschiedenis en aanverwante belangrijke elementen. Tevens wordt er getracht plaats te bieden aan een gezellige en fijne community van zowel mensen die in de vorm van Sinterklaas, Zwarte piet of organisator van een Sinterklaasfeest optreden als mensen die in het algemeen geÔnteresseerd zijn in de Sinterklaastraditie.

Er wordt uiterste zorg besteed aan de kwaliteit van de website. Mocht er desondanks iets voorkomen dat niet correct is, dan stellen wij een reactie zeer op prijs. Zie hiervoor de pagina "contact".

Wij staan ook open voor aanvullende ideeŽn en opmerkingen van bezoekers. Zie daarvoor dezelfde contact-pagina.

Disclaimer

De beheerder van deze website besteedt alle nodige zorg aan het bewaken van een goede sfeer en een kwalitatief goede website.
Het forumbeheer/de oprichter van deze website accepteert echter geen aansprakelijkheid voor de uitlatingen en meningen van forumleden (anders dan die van zichzelf) of enige andere vorm van communicatie welke voortvloeit uit het gebruik van deze website. Eenieder is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar eigen berichten en de interpretatie van berichten en meningen van anderen op deze website of voortvloeiend uit het gebruik van deze website. Het forumbeheer ziet er enkel op toe dat de inhoud niet discriminerend is en in overeenstemming is met de forumregels.

De gebruiker (zowel geregistreerd als ongeregistreerd) van deze website zal de oprichter en het forumbeheer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden door de gebruiker.

Het forumbeheer behoudt zich het recht voor om gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen bij schending van de forumregels/huisregels.